¿Dónde han ido las musas? (en rumano)

Talleres y cursos V 05 mayo. 2023. 12:00h.

Unde au plecat muzele?

Where have the muses gone?: multilingual workshop by Dragoş Cosmin Popa in Romanian

  • Where? Covarrubias 1, Madrid & online
  • When? On Friday, May 5 from 12:00 to 13.00 (CET)
  • How much? Free workshop for Romanian speakers
  • Why? In the context of the VI EACWP Pedagogical Conference
  • Register? Fill the form below, please!

About the workshop

Atelierul de scriere creativă are ca obiectiv crearea unor compoziții literare originale, elaborate de  participanţi, prin folosirea unor tehnici specifice. Cu ajutorul acestor tehnici, a exerciţiilor, cursanţii vor avea posibilitatea să folosească metode şi mijloace literare care să le aducă o îmbunătăţire a calităţii textelor proprii cât şi a abordării stilistice.

Exemple: poemul colectiv, alcătuirea unui text cu o temă impusă, performance poetry, metode şi tehnici aplicate: metodele lui Edgar Allan Poe, tehnicile lui Gianni Rodari.

The creative writing workshop aims to create original literary compositions, developed by the participants, by using specific techniques. With the help of these techniques and exercises, students will have the opportunity to use literary methods and means that will improve the quality of their own texts as well as their stylistic approach.

Examples: the collective poem, the composition of a text with an imposed theme, performance poetry, applied methods and techniques: Edgar Allan Poe’s methods, Gianni Rodari’s techniques.

About the lecturer

A absolvit Facultatea de Management a Universitatii “Artifex” din Bucureşti.  În anul 2002 a emigrat în Spania şi locuieşte în Madrid. A urmat cursuri de scriere creativă ale cunoscuţilor scriitori: Nina Vasile şi Jesus Urceloy.

A publicat poezii în revistele: “Luceafărul de dimineaţă” nr.4/2017, “Mişcarea literară”2018, “Caiete Sivane”2022, “Kryton”-2022, “Littera Nova” – 2023 poezii şi articole publicate în reviste culturale din Spania şi România, a participat şi organizat diferite evenimente literare.

În anul 2013 obţine premiul I la Concursul internaţional de poezie POETIC PERFORMANCE, Madrid.

Prezent în antologii în limba spaniolă şi română. Din anul 2014 este membru fondator A.S.A.R.S. (Asociacia Scriitorilor şi Artiştilor  Români din Spania) şi din 2017 vice-preşedinte.  Membru al Cercului Literar de la Cluj din 2017. Debut editorial: “Numele meu este…”, Editorial Neuma, Cluj-Napoca, 2017. Referinţe critice: “Răsunetul” nr.7563/2017, David Dorian – “Un vânzător de zâmbete tragice”. “Luceafărul de diminaţă” nr.9/2017, Horia Gârbea – “România – Spania: unu la unu”.

He graduated from the Faculty of Management of the “Artifex” University in Bucharest. In 2002 he emigrated to Spain and lives in Madrid. He attended creative writing courses by well-known writers: Nina Vasile and Jesus Urceloy.

He published poems in the magazines: “Luceafărul de diminăția” no. 4/2017, “Mişcarea literără” 2018, “Caiete Sivane” 2022, “Kryton”-2022, “Littera Nova” – 2023 poems and articles published in cultural magazines from Spain and Romania, participated and organized various literary events.

In 2013, he won the 1st prize at the POETIC PERFORMANCE international poetry competition, Madrid.

Present in Spanish and Romanian anthologies. Since 2014, he is a founding member of A.S.A.R.S. (Association of Romanian Writers and Artists from Spain) and since 2017 vice-president. Member of the Cluj Literary Circle since 2017. Editorial debut: “My name is…”, Editorial Neuma, Cluj-Napoca, 2017 Critical references: “Răsunetul” no.7563/2017, David Dorian – “A seller of tragic smiles” “The morning glow” no. 9/2017, Horia Gârbea – “Romania – Spain: one to one”

Cosmin Popa en un Multilingual Workshop de la IV Conferencia Pedagógica Internacional de la EACWP - IMG290

Más información

Error: Formulario de contacto no encontrado.

Más información curso

    Compartir en